Porównanie cech naszych produktów

Premium VIP PPK BOX BFP Polecamy
darmowa prezentacja TAK TAK TAK TAK TAK TAK
pozycja w katalogu wysoka bardzo wysoka najwyższa nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
katalogi podstawowe TAK TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
katalogi tematyczne NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
najwyższa pozycja w wybranym katalogu NIE NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
emisja w każdym katalogu NIE NIE NIE TAK nie dotyczy nie dotyczy
emisja na stronie głównej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy TAK nie dotyczy
emisja w darmowch prezentacjach nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy TAK